Anydeals

นโยบายของผู้จัดทำเว็บไซต์

ผู้จัดทำเว็บไซต์เอนนี่ดีล ตระหนักว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทั่วไปและสมาชิกของเว็บไซต์มีความสำคัญ เราได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้คุณได้ทราบว่า เว็บไซต์เอนนี่ดีลได้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์เอนนี่ดีลได้เปิดการใช้งานระบบบันทึกสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมือ Google Analytics เพื่อให้ทีมงานด้านการตลาดนำข้อมูลเชิงสถิติ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในแต่ละวัน หรือรายการสรุปเนื้อหาที่ได้รับความนิยม มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป

เว็บไซต์เอนนี่ดีล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆที่นำมาเผยแพร่ และการอ้างหรือกล่าวถึงบุคคลที่สาม บนเว็บไซต์เอนนี่ดีล

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ [email protected]

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง